Wystawa

Paweł Jarodzki

NA LEWO

Wystawa jest pokazem wieloelementowej instalacji malarskiej i rysunkowej. Zbiór prezentowanych obiektów jest rodzajem obrazkowej opowieści. Tworzy narrację, którą można odczytywać na różnych poziomach, a sugerowany w tytule kierunek jej oglądania, jest tylko jednym z możliwych. Różnorodność prezentowanych obiektów i ich zagęszczenie, nawiązują stylistycznie do dawnych kolekcji tworzonych intuicyjnie i z potrzeby serca, a nie według jakiegoś na zimno wykalkulowanego systemu. Ten rodzaj komunikatu, w dobie internetu wydaje się być bardziej naturalny i uaktualniony. Obecnie jesteśmy uwolnieni od liniowego śledzenia historii i zdobywania wiedzy. Nie musimy już zaczynać na górze z lewej i kończyć na dole po prawej stronie. Zbiór, tworząc na ścianach galerii rodzaj chmury, swoim zewnętrznym kształtem tylko sugeruje kierunek zwiedzania. Jednocześnie ten sugerowany kierunek jest rodzajem buntu i zaprzeczenia wobec przypisanego naszej kulturze porządku, którego wyrazem jest, chociażby, nasz sposób czytania i pisania. Pójście pod prąd utartym zwyczajom może okazać się ożywcze oraz pozwoli odkryć wiele niespodziewanych i ciekawych wątków.

Paweł Jarodzki

08.05.2015-06.06.2015

kuratorka: Ida Smakosz-Hankiewicz

Artysta

Paweł Jarodzki

Paweł Jarodzki -malarz, grafik, rysownik, autor komiksów; zajmuje się też poezją i sztuką wideo. Urodził się 1 maja 1958 roku we Wrocławiu.

Obecnie jako profesor prowadzi pracownię multimediów na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest też kuratorem BWA Awangarda we

Wrocławiu. W latach 1979-84 studiował na Wydziale Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu; dyplom uzyskał w 1984

roku w pracowni malarstwa doc. Konrada Jarodzkiego i doc. Leszka Kaćmy. Na początku lat 1980. wraz z przyjaciółmi z pracowni doc. Konrada Jarodzkiego i doc. Leszka

Kaćmy zaczął wydawać fanzinowy magazyn, który nazwali LuXus. Podczas pracy nad magazynem artyści zawiązali grupę artystyczną LuXus. Jej najbardziej aktywny okres

przypadł na lata 1984-88. W 2014 roku nakładem wydawnictwa Korporacja Ha!art ukazała się jego książka pt. Kompletna historia wszechświata ze szczególnym

uwzględnieniem Polski.

PREZENTOWANE NA WYSTAWIE

Obrazy

„(…) W pierwszym odruchu, oglądający wystawę może poczuć się zaskoczony, czy nawet cokolwiek skonsternowany tak swobodnym zestawianiem ze sobą popularnych, szeroko znanych obrazów czerpanych ze współczesnej kultury wizualnej z tradycjami i mitologią starożytnych kultur i wierzeń. W tym wszakże przejawia się uniwersalizm przekazu Pawła Jarodzkiego, który jest w stanie wyjść poza prostą anegdotę, czy reportażowy komentarz do rzeczywistości w której przyszło mu i nam żyć. Czyni to wskazując na źródła naszej kultury i przekonań oraz na determinujące nasze zachowania precedensy w głębokich pokładach historii człowieka na Ziemi. Od nas zależy, czy przyjmiemy jego historię pisaną “na lewo” w sposób linearny, wg porządku ściany i kierunku zwiedzania, czy na bazie jego malarskich wyobrażeń napiszemy własną.”

Piotr Stasiowski

Adres

ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
50-069 Wrocław

Godziny otwarcia

Wtorek - Piątek: 14:00 – 18:00
Sobota: 11:00 – 15:00

Zobacz nas na